Roepende Wolf

Resultaten met ‘hechting’

Hemels imago is privé


God omvat ieder

mens, dier en ding

Vandaar dat Zij het

persoonlijke overstijgt

Een oeverloos Al

kan ik niet bevatten

Als zoogdier vraag ik

een intieme band

Haar eigen gezicht

kies ik daarom zelf

zodat wij ons hechten

Beperking door slechte binding (2)


Wolvenmoeder met pup

De aanvaarding van het kind na de geboorte is van essentieel belang voor de kans om te overleven.

Dr. C. Naaktgeboren

Zoals ik eerder schreef, had ik geen optimale start in het leven. Ik vraag me af of er een verband is met mijn huidige beperkingen. Op zoek naar antwoorden lees ik Het aangenomen kind van dr. Naaktgeboren (1988). Hij toont aan dat de liefde en zorg van ouders niet vanzelfsprekend is.

(more…)